Duurzaamheid

DUURZAAMHEID

C.H. Dekker Transport voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015. Naast kwaliteit heeft C.H. Dekker Transport ook oog voor het milieu en duurzaamheid. De keuze is gemaakt om ons te certificeren voor de CO2 prestatieladder, niveau 3 van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen).
Door de certificering krijgen wij meer inzicht in de CO2 uitstoot en worden er maatregelen genomen om de uitstoot terug te dringen. Zo wordt er gekeken bij de aanschaf van nieuwe voertuigen naar de uitstoot, worden onze chauffeur opgeleid om (nog) zuiniger te rijden. Zijn lampen vervangen etc.
Er is een programma opgesteld om het elektriciteit-, gas- en brandstofverbruik te verminderen. Op de website van SKAO vindt u onze bedrijfspagina Energiemanagement actieplan Ons programma met doelstellingen en maatregelen om onze CO2-uitstoot te verlagen kunt u hier downloaden.

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN

Voortgangsrapportages
Wij houden u halfjaarlijks op de hoogte van onze voortgang op het behalen van onze doelstellingen.
3.C.1. Voortgangsrapportage

Participatie

C.H. Dekker Transport B.V. is deelnemer van het Lean & Green programma.
Lean & Green is het leidende CO2-reductieprogramma in de logistiek. Ontwikkeld door en voor bedrijven binnen de logistieke dienstverlening die verladen of vervoeren.  Het programma heeft als doel om de CO2-emissie binnen de logistiek structureel te reduceren. In dit Plan van Aanpak leest u meer over dit initiatief.

Sector- en keteninitiatieven

De Directie van C.H. Dekker Transport is bestuurslid van TLN regiobestuur en op deze manier ook erg betrokken in de Transportsector. TLN houdt zich bezig met onder andere de toegang van uitstootvrije vrachtauto’s in de binnensteden vanaf 2025, rijden op duurzame biobrandstoffen in de buitengebieden. Meer efficiëntie in de logistieke keten, waardoor vrachtauto’s minder kilometers maken. Duurzame toepassingen in kantoren en warehouses van logistieke ondernemingen. Zo wil TLN ervoor zorgen dat de CO₂-uitstoot van de logistiek bijdraagt aan de 60% CO₂-daling in 2030 ten opzichte van 1990.
TLN organiseert meerdere keren per jaar een bijeenkomst om kennis en ideeën over
brandstofreductie te delen en van elkaar te leren. Via de bijeenkomsten worden deelnemers aangezet om actief aan de slag te gaan met het reduceren van het brandstofverbruik en om daarmee kosten en CO2-uitstoot te besparen. De sessies worden georganiseerd en gefaciliteerd door TLN. Per bijeenkomst is ruimte om ervaringen en kennis te delen.